Фолийно-хартиена опаковка

Фолийно-хартиената опаковка е уникален нов продукт в портфолиото на Неопринт, създаден и внедрен от самата печатница. 

Продуктът представлява нова технология, която за разлика от ротогравюрата и флексопечата, не използва цилиндри и клишета, които оскъпяват крайния продукт. По този начин, технологията е изключително подходяща за къси серии и малки производители, като предоставя висококачествен продукт на достъпни цени, без изискване за минимално количество за печат.

Свържете се с търговския ни отдел, за да научите повече!